Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanval dan door de anderen moet begonnen worden. Wanneer deze voelt, dat hij het broodje niet meer zal kunnen houden, dat het hem zal ontwrongen worden, dan moet hij schreeuwen r Lckeldonck hië" dan zullen Willem Manchy, de smid, en Hoebèr Bongers, de knecht van den Broekhof, op hun beurt toesnellen om hunne makkers te onder steunen; een beetje later zullen ook Drikus Wauben. Sus Lamers en Guillaume Kruts zich in den strijd mengen. Dorus Ackermans moet onafgebroken het oog houden op Dries Kwakeleers, den Bornheinischen broodjeskoning.

Zijn taak zal het slechts zijn om dezen te beletten aan den strijd deel te nemen; voor de anderen koesteren zij geen vrees, tegen hen voelen zij zich wel opgewassen.

De tweede dag van Kerstmis is aangebroken.

De vesper is ten einde; krachtig in wijde golvingen klinkt het plechtig orgelmuziek door het luchtruim; uit de geheel geopende kerkdeur wringen zich de menschen schuifelend vooruit.

Hevige, ijskoude windvlagen, neerploffend van de heuveltoppen, jagen hoog op in woeste warrelkringen de neervallende sneeuw uit de donkergrijze wolkengevaarten; de zware ontbladerde lindeboomen trillen huiverend op den grond; lange puntige ijskegels, als reuzendolken, hangen stijf omlaag van de daken.

Als wazige schimmen ijlen door het dichte sueeuwgordijn de kerkbezoekers naar de het plein omringende huizen; binnen enkele minuten tal van zich

Sluiten