Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die volgens afspraak hun makker terstond gevolgd zijn, staan hem Hink terzijde; zij zijn niet meer ver van hem verwijderd; zij stooteu, duwen en slaan, zich heenwringend door den gordel van krachtlichamen om Manes te helpen; zij willen hem het broodje ontnemen, want de arme jongen wordt moede, afgemat; hij kan niet meer; het bloed loopt reeds uit beide neusgaten, zijn kleeren zijn in flarden gescheurd, de beide schouders ontbloot.

Eindelijk gelukt het Peter aan zijne zijde te komen ; „laot los Manes," snauwt hij hem toe, ,,gèt et midi"; de scheper gehoorzaamt en het broodje glijdt in de hand van zijn bondgenoot, niet ongemerkt echter; de scherp loerende oogen der anderen hebben het gezien en thans Manes wegduwend werpen zij zich op den nieuwen houder met hetzelfde driftige geweld; ook dezen is het onmogelijk het hoog te brengen boven zijn hoofd.

„Eckeldonck hië" krijscht de schaapherder op dit oogenblik.

VY illem Manchy, de smid en lioebèr Bongers, de knecht van den Broekhof, snellen toe met den kreet „veur Eckeldonck 't korsbroid," maar schier tegelijkertijd, hoog boven de met joelend gehuil razenden wind, van alle zijden als antwoord op die uitdaging „veur Krawinkel 't korsbroid.... veur Geleen veur Urmond.... veur Krabeek, en tevens tal van zwarte vooruitsnellende gedaanten, scheurend den witten sneeuwsluier, in lange trillingen neerhangend van hemel tot aarde.

Grooter, dikker, boller die ontzachelijke kluw,

3

Sluiten