Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen ijverzucht bij het zien van die sterkgebouwde jonge mannen, hun overwinnaars bij het gevecht om het korstbroodje; 't is hun of bij die vereeniging van die maagd uit Eckeldonck met hun vriend ook tusschen hen is tot stand gekomen een verbond van wederzijdsche achting eu vriendschap, een verbond, dat zich uit in één voelen, in één vurig verlangen : het onafgebroken geluk van het jonge paar.

Met dien wensch in hunne zielen sluiten ook zij zich aan bij den vriendenrei.

Langzaam slangt de onafzienbare schare den weg op naar het Godsgebouw, waar de priester hen wacht.

Als deze, de oogen omhoog, met hartstocht, met eerbiedige devotie den zegen des Hemels afsmeekt voor de beide wezens, die geknield voor hem liggen, dan vouwen ze allen de handen en ze bidden vurig, oprecht, dat de bede van den Godsdienaar verhoord moge worden.

Sluiten