Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duwend tegen den wagen, blijft hij op dezelfde plaats.

En thans geen tierend vloeken, geen zweepslag, die hem over de schouders striemt; slechts enkele woorden tot den palfrenier.

Verwonderd over de ongewone goedertierenheid van zijn meester tegenover dien bedelaar, daalt deze neer van zijn plaats langzaam, onwillig, om vervolgens met een enkelen lichten stoot het belemmerend ding te verwijderen.

Een luide schaterlach klinkt door het luchtruim, als het rijtuig eindelijk weer voortrolt in woesté vaart.

Dien kerel heeft hij ook in zijn macht: dien deftigen mijnheer is het ook al bekend, dat hij weet alle vonnissen over Bokkenrijders uitgesproken, ook dat van zijn grootvader.

Hij heeft wel eens gelezen, dat zulke nobele lui er boeken op nahouden, waarin al de namen staan hunner voorouders met vermelding van alle roemrijke en heldhaftige daden, die zij in hun leven hebben verricht.

Zou in dat boek van Jonkheer du Pré ook vermeld zijn, dat zijn grootvader Bokkenrijder is geweest, dat deze als een gemeene dief, als een lafaard was ingebroken om twee oude vrouwen te bestelen.

Dat zou bij wel eens willen lezen ha, ha, ha, en vroolijk, trotscli op deze nieuwe overwinning schrijdt hij voort naar den Lommersberg, naar zijn hut.

Weer grijpt hij zijn fret en hij vertelt het diertje met zoete, zachte vleiwoordjes de nieuw behaalde

Sluiten