Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor liet grootsch, omvangrijk gebouw een schare hoogopgeschoten knapen en meisjes, <lie, koude en sneeuw trotseerend, met wijd opengespalkte oogen turen naar de geniaskerden, die met haastigen spoed hun rijtuigen verlaten en met lichten, vluggen tred ijlen naar de corridors.

Een langzaam voortschuifelen langs de zwartgerokte, witgedaste bestuursleden, deftig achter een groene tafel, met streng vorschend oog «le binnentredenden, die zich inmiddels hebben ontmaskerd, aankijkend, een schielijk naam-schrijven in het daarvoor bestemde boek en dan een springend hollen naar de reuzenzaal, schitterend verlicht.

Hier een roezemoezig gegons, een deinend gemurmel, een luid schel hoog schreeuwerig stemgegiegel, een sleepend geruisch van voortschuifelende stappen op den plankenvloer, een amalgama van de meest bonte kleurschakeeringen, een duizendvoudige kinematograaf, een encyclopaedie van alle eeuwen, een algemeene wereldvrede.

Hier een lang gebaarde Romein Hirtend met een juffrouw uit de pas geboren twintigste eeuw; de zeven wijze maagden — waaronder enkele gehuwde dames — opgewonden, uitgelaten van pret, dansend met Pierrots en Arlequins; de geheele bemanning van een Nederlandsch fregat, waarvan de eene helft trotscli. Her en krachtig, de andere met lieve snoezige nou ongebaarde en ongeknevelde kopjes; Gretchens overal mager en schriel, blijkbaar nog niet in de macht der Fausten en Mephistos, ook hier aanwezig; de dikbuikige Turk het hof makend aan een tengere Griekin;

Sluiten