Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* Hoe hoe, ja «lat kan ik je heter vertellen

als wij alleen zijn, nietwaar Eefje?"

„Ja \\ illem" en een kleine blos kleurt hare wangen, terwijl zjj verlegen de oogen ter neer slaat.

„Hé, een eigenaardig engagement, peinsde ik, een verloving, ook door het meisje aangegaan en het mag in haar bijzijn niet verteld worden hoe die verloving tot stand is gekomen; bepaald vreemd, maar \ alkenberg is klein, het hotel de 1'Empereur slechts enkele minuten van het station verwijderd, mijn nieuwsgierigheid zou dus spoedig bevredigd worden.

Weldra ben ik dan ook op zijn kamer.

„En nu mijn waarde, vertel op, vertel hoe je zoo gauw, zoo stormenderhand het hart van dat mooie meisje hebt veroverd."

„Heel eenvoudig; door dat ding" antwoordt hij terwijl zijn vinger wijst naar een klein, sierlijk reistaschje op tafel. — „Hoe het gebeurd is? — Dat zal ik je eens netjes uitleggen. — Luister maar."

Zooals je weet logeer ik hier al een paar weken op jouw aanbeveling — kerel mijn harteljjken dank voor je recommandatie. — Lieve, hartelijke meisjes Jieke en Fineke, de hötelhoudsters, een uitmuntende tafel en Bourgogne magnifiek, superb,

vooral die uit het pastoorskeldertje; de natuur hier grootsch, majestueus, enfin, je hebt volstrekt niet opgesneden, toen je mij de heerlijkheden van dit oord met zoo'n levendige kleuren voor oogen scliilderdet.

Ik ken Valkenberg dan ook al comme ma poche;

Sluiten