Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de overtuiging hier weerklank te vinden voor de gevoelens van toewijding en genegenheid, waarmede wij hier tegenover ons werk staan. Wij bidden u kom ons hierin tegemoet. Geef U ook eens. Laat ons menschen zijn en met elkander omgaan op eene wijze waarbij niet uiterlijke vormen, maar het beste in ons naar voren komt. Alleen dan en zoo worden banden gelegd, die onze tegenwoordigheid hier aan U en ons ten zegen zullen doen zijn. Alleen zóó leeren wij elkander kennen van eene zijde dat waardeering en genegenheid mogelijk zijn.

Want ik heb niet voorgenomen, aldus de apostel Paulus, iets te weten onder ü door Jezus Christus en dien gekruisigd. Ik zou hier kunnen zeggen, ik heb mij niet voorgenomen iets anders voor u te zijn dan de vriend die u zijn levenswaarheid en ervaring brengt die in uw hart wil lezen omdat hij uw hoogst geluk beoogt en die dat begeert omdat hij in eigen leven het evangelie van den gekruisigden Jezus als hoogste levenswaarheid heeft gevonden en aanvaard.

En ik zou hier bij mogen voegen: Opdat uw geloof niet zoude zijn in wijsheid der menschen, maar in de kracht Gods. Amen.

Psalm 27:7.

Sluiten