Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist hierin ligt wel het beste bewijs ervoor dat het Zionisme eene waarlijke volksbeweging is : wie niet daarin stelling neemt, hetzij positief of negatief, is een verrader van zijn Volk en toont daardoor zich geheel daarvan vervreemd te hebben.

De tegenstanders van het Zionisme voelen dit beter nog dan zijne aanhangers en wellicht vindt de woedende wijze waarop de eersten ons bestrijden grootendeels da'irin hare oorzaak.

Niemand wordt graag uit den slaap gewekt, maar vooral niet de langslapers.

Hebben wij nu reeds gezien dat het Zionisme eene volksbeweging is, wij moeten nog verder duidelijk maken hoe het ontstond, waarin zijn wortelen rusten en waarin zijn vertakkingen zich uitbreiden.

Ideëele grond van liet Zionisme.

IIegel zegt: al het bestaande is gegrond in de rede. Iedere sociale verschijning heeft hare oorzaken en hare gevolgen. Zelfs de voorbijgaande stroomingen in het sociale leven van een volk moeten eene oorzaak hebben, want alles in het leven is onderworpen aan de Wet der Causaliteit.

Men kan dus a priori van geene enkele sociale verschijning beweren dat zij eene schepping is van een enkelen mensch hoe geniaal of hoe machtig deze ook zijn moge, doch men moet hare wortelen zoeken in het volksleven zelve. Laten we dus het Zionisme van evolutionair standpunt uit trachten te onderzoeken.

Het is duidelijk dat eene volksbeweging van welken aard ook in enge verbinding en samenhang moet staan met de geschiedenis van het volk.

Het Zionisme kon derhalve niet als Deus ex machina verschijnen, doch moest een logische consequentie zijn van het verleden van het Joodsche volk zelf en van de verhouding tusschen het Jooodsche volk en de andere volkeren.

Daarbij is dan in de eerste plaats te bemerken dat het Joodsche volk nooit tot op heden, zich aan andere volkeren kon assimileeren.

Niet enkel in tijden van vervolgingen, doch ook evenmin in tijden waarin het in gelukkigen vrede kon leven.

Zelfs de Joden van Spanje voelden zich toch als iets

Sluiten