Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEYLER'S THEOLOGISCH TIJDSCHRIFT

onder redactie van de leden van Teyler's Godgeleerd Genootschap: J. G. Boekenoogen, I. J. de Bussy, S. G'ramer, A. C. Duker, H. J. Elhorst en D. E. J. Völter, met vaste medewerking van W. Brandt, A. Bruining, T. Cannegieter en J. C. Matthes, verschijnt in 4 afleveringen, elke circa 150 blz. groot, telkens den lst,en van ieder kwartaal bij De Erven Loosjes te Haarlem

Prijs per jaargang f 4.—, franco per post f 4,50

Inhoud van aflevering 2, jaargang 1908.

VERHANDELINGEN

Blz.

Prof. J. C. Matthes, De besnijdenis 163

Prof. I. J. de Bussy, De nieuwste denkrichting 192

Prof. W. Brandt, Het Egyptische kanaal en de scheepvaart op Indië 219

BOEKBEOORDEELINGEN

Volz, Mose; Smit, Bijbel en legende bij den A rabischen schrijver Jaqubi ; Krüger, Das Pabsttum — door Prof. J. C. Matthes 272

Klette, Die Christeakatastrophe unter Nero; Kalkoff, Capita vm Dienste Erzbischof Albrechts vod Mainz; Nippoi.d. Der Solinger Kirchenstreit — door Dr. J. G. Boekenoogen . 280

Holtzmann, Christus — door W. F. Loman 283

Van Rasteren, Het Mattheusevangelie en de overlevering —

door Dr. H. A. van Bakel 286

Pijper, Bibliothem Reformatoria Neerlandica IV — door Dr.

I. M. J. Hoog 287

Thieme, Die christliche Demut; Köstlin, Die Lehre von der Seelsorge; Smit, De wereldbeschouwing van Charles Secrétan — door Prof. T. Cannegieter 292

BIBLIOGRAPHIE

blz. 310—blz. 321

Alle boeken en brieven, voor de Redactie bestemd, te zenden aan Prof. Dr.HJ. ELHORST, Secretaris v. Teyler's Godgeleerd Genootschap, Amsterdam.

Sluiten