Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overgedrukt uit Teyler's Theologisch Tijdschrift — Zesde Jaargang

A flevering 2.

WIJZE VAN UITGAAF

„Teyler's Theologisch Tijdschrift" verschijnt in vier afleveringen, elke circa 150 bladzijden groot, telkens den lsten van ieder kwartaal

Prijs per Jaargang ƒ 4.—, franco per post ƒ 4.50

Sluiten