Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zigeuner meest, rond onder het geroep Inmbre! lumbre! en de Joodsche huismoeders roepen hem binnen om met he

vuur te doen wat er te doen is. O, en niet rocken op s j a b b a z.

De geheele gemeente zou er door geschandaliseerd worden En geen geld aanraken! De koffiehuizen zitten vo . er wor kaart gespeeld, er wordt gedobbeld, er wordt soms gevochten om een metalliek meer of minder, maar de betaling van het verlorene geschiedt den volgenden dag. Het g r a c 1 a s a Dios! wordt overal bij betrokken, vooral wanneer het geldt de verdiensten, die menigmaal een zeer schunnig uc tje bezitten. En het bijgeloof is er oók niet zoo min: de nage s die op bepaalde dagen niet mogen gesneden worden; het afval daarvan, of men dit verbrandt, begraaft, of wegwerpt; het knoflookje boven de deur, of in het haar van de kinderen, of in het hoofdkussen, alles tegen het booze oog; amuletten op de borst gedragen, bijvoorbeeld de heilige draden, ie zooveel malen geknoopt zijn als Adonafs naam in een cijfer beteekent. Ziedaar de heerlijkheden des geestes, die de rabbijnen met de letterknechterij, onwillekeurig, oproepen. Maar arbeid en handel van het Jodenvolk in Saloniki dompelen er den geest herhaaldelijk onder iu een verfrisschend bad van wereldse 1gezindheid en gezond verstand. In hun vuist lachen zij wat om al den letterpoespas, die de chachamin m ten loop der tijden hebben uitgedacht, evenals die Saad. Levy, die, op hoogen leeftijd wijsgeer gestorven, in zijn hart iets van het gezond verstand bewaard had, dat zijn voorvader Bessallel uit Holland had meegebracht. Kort voor zijn sterven vroeg hij een sigaret, en toen zijne kinderen hem opmerkzaam maakten, dat het dien dag sjabbaz was, antwoordde hij: „binnenkort zal ik voor God-zelf verschijnen en zal ik mij wel weten te verantwoorden, als hij er mij naar vraagt.

Op sjabbaz arbeiden de Joden in Saloniki niet om geld te verdienen, maar zij redeneeren niet meer als de discipelen van Hillel en Sjammaï over de vraag of dit of dat te doen op den rustdag veroorloofd is. Wanneer er gevaar is voor

10

III.

Sluiten