Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

In onzen tijd van haasten en reppen, in onzen tijd, naar de woorden van Keizer Wilhelm II, een tijd van omwenteling op allerlei gebied, 't einde van een eeuw, waarin de strijd om het bestaan meer dan ooit moeielijk te strijden viel, waarin 't concurreeren voor en concurreeren na was, is het geen wonder, dat de mensch, die geen machine is, die vanzelf gaat, als ze maar gesmeerd en geolied wordt, maar een verstandelijk organisme, vol zenuwen, in den loop der tijden, nu vroeger, dan later, verzwakt in zijn arbeidsvermogen en daar spoedig de duidelijkste bewijzen van geeft.

Niet ieder heeft de middelen, om zich door reizen te ontspannen, of zich aan dokter's handen toe te vertrouwen. Het convenieert niet ieder, zich aan vrij dure kuren in geneeskundige inrichtingen te onderwerpen en evenmin kunnen velen er toe besluiten vroegtijdig hun bezigheden neer te leggen> daar de familie den kostwinner niet missen kan.

Aan deze zieken biedt de Schrijver een grondig, op ervaring en zakelijke kennis berustend overzicht van de veelvuldige .ziekteverschijnselen aan, tevens een licht te begrijpen leiddraad, om zich, wanneer tijd, geduld en goede wil niet ontbreken, van hun kwaal te kunnen genezen.

De Schrijver.

Sluiten