Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of het achterhoofd. Daarbij is de wil vérzwakt, wilskracht ontbreekt en de minste zwarigheid laat een plan onuitgevoerd, een werk onverricht, een reis ongedaan. Men is opgewonden, nu vroolijk, dan terneergeslagen, de stemming licht geprikkeld, gramstorigheid en lichtgeraaktheid verergeren weldra tot onredelijke drift en opvliegendheid. Ook ontbreekt spoedig het goede inzicht in een zaak, meestal ziet de zenuwlijder alles te triest en te donker in; hij helt over naar het pessimisme. Daarbij is het geheugen verzwakt, de patiënt heeft een gevoel, alsof er een sluier over al zijn herinneringen ligt.

2. Oorzaken van de nerveusheid.

Wat is de oorzaak van deze algemeene tijdkwaal? Waarom blijven zoo weinig menschen, die geestesarbeid verrichten, er van verschoond? En welk beroep eischt tegenwoordig niet een ingespannen geestesarbeid! — Heeft de moderne wetenschap ook van deze ziekte de bacil of bacterie ontdekt? Neen, noch professor Koch, noch een andere arts heeft tot dusver een organische kiem voor deze ziekte kunnen vinden. Deze kwaal heeft geen besmettelijk karakter. Onze tijd is hier de schuld. Hiér is — oin kort te zijn — de oorzaak te zoeken in den inspannenden arbeid, 't gevolg van de hooge eischen, daar spelen sociale misstanden, slechte educatie, verkeerde voeding een gewichtige rol en — helaas de mensch heeft zelf dikwijls schuld.

Hij spaart het lichaam, het hulsel van den geest, niet genoeg; hij vergeet, dat slechts in een gezond lichaam een gezonde geest wonen kan (mens sana corpore in sano), en zoekt ontspanning en verstrooiing op verkeerde plaatsen, ja, hij put zijn geestesvermogens uit door schadelijke prikkels, waaronder alcoholische dranken, sexueele buitensporigheden, vooral in de jonge jaren en het algemeen verspreide gebruik van medische giften bovenaan staan. Wat Bacchus niet doet, doet Venus, en wat Bacchus en Venus niet samen doen, doen door den tijd nicotine, morphine, chloorhydraat, cocaïne, antiperine en hoe de hedendaagsche narcotische middelen, tot kalmeering der zenuwen helaas zoo veelvuldig

Sluiten