Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de absolute onmogelijkheid om de gedachten op één punt te concentreeren, zijn de gevolgen van de onnutte, doch zonder voorbehoud noodzakelijk genoemde verplichtingen, die het gezellig verkeer oplegt. Het pochen op een goede gezondheid, die zulke kleinigheden zoogenaamd gemakkelijk te boven komt, wreekt zich en niet alleen na jaren, dikwijls reeds na maanden door vermindering van arbeidsvermogen.

Goed is het, dat de patiënt zuinig is met zijn vrije uren en die doorbrengt in rust; begint het hem te vervelen steeds onder de verandah op een luien stoel of in een hangmat te liggen, staat hem die schijnbare werkeloosheid tegen, dan besteedt hij zijn vrijen tijd nuttig aan een lievelingsbezigheid. Reeds in oude tijden was het gewoonte, dat zonen van vorsten en edellieden een ambacht leerden, oorspronkelijk zeer zeker, om hun een blik te doen slaan in het beroep en den arbeid van den eenvoudigen ambachtsman, later echter ook wel, om de gedachten van de alledaagsche sleur van het hofleven af te wenden en de spieren van het lichaam op bijzondere wijze te versterken. Zoo ook moeten veel zenuwlijders en menschen zonder beroep, die met hun tijd geen raad weten en, zooals men zou kunnen zeggen, door nietsdoen — juister door slechte gewoonten, zich hun kwaal berokkend hebben, zich een liefhebberij scheppen. De een legt een collectie van mineralen aan, een ander een herbarium, een derde heeft voorliefde voor kevers, een vierde voor vlinders; anderen leggen zich op de photographie, weer anderen op de schilderkunst toe.

De bezigheid in de vrije natuur, 't gadeslaan van planten en dieren, het zoeken naar mooie landschapsgezichten, het vertrouwd worden met de rijke schatten der natuur stemt vroolijk en innerlijk rustig, wekt op tot nieuwe onderzoekingen en brengt hersendeelen, die anders voortdurend in functie waren tot rust, en houdt andere daarentegen onvermoeid bezig. Ook poëzie, 't maken van uittreksels uit geschriften, 't ordenen van boeken in bepaalde afdeelingen, zijn doelmatige en afleiding verschaffende bezigheden. Een terugblik op gedaan werk geeft bevrediging en verwekt nieuwen werklust in de afgestompte zenuwen.

Waar de gelegenheid voor een lievelingsbezigheid ont-

Sluiten