Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verdient die de voorkeur. De zenuwlijder is daarbij zelden alleen, vrouw of kinderen zijn in de nabijheid en hij krijgt het gevoel voor zich en zijn familie iets nuttigs te volbrengen.

Grohmann, een civiel-ingenieur te Zürich, heeft de opmerkelijke poging gedaan, personen door geestesarbeid overprikkeld, met tuin- en veldarbeid en ook door specialen handarbeid bezig te houden. Daaronder verstaat hij tuinieren, houtsnijden, grof timmerwerk in de open lucht, fijner timmerwerk binnenshuis, teekenen en modelleeren. Wanneer de patiënten niet in de eerste plaats rust noodig hadden, waren de resultaten tot dusver gunstig en heuglijk. De patiënten verheugen zich over hun werkvermogen, verrichten werk, nuttig voor de maatschappij, en verkrijgen nieuwe krachten tot lichamelijken en geestelijken arbeid.

De zoo veelvuldig aanbevolen ontspanningsreizen, het voortreppen van de eene plaats naar de andere putten meer uit, dan dat zij tot rust brengen. De inspanning van de reis, de ongeriefelijkheden van het hotelleven, de dikwijls gebrekkige verpleging, de vreemde omgeving en de vreemde gewoonten prikkelen de zenuwen, maar kalmeeren ze niet. Schouwburgen en concerten zijn te druk. Daarentegen werken weeke tonen, een in adagio gezongen lied, zacht vioolspel of een stuk op de piano in moll als een vleugje koelte op de verhitte zenuwen. Het beste middel om nieuwe geestkracht op te doen is een oordeelkundig dieetleven. Dieet heeft hier een ruimere beteekenis. Men verstaat er hier niet alleen onder een voedingsregel voor zieken of zenuwlijders, het woord omvat hier ook wat buiten het voedsel den patiënt betreft: zijn physiek leven, kleeding, huidverzorging, slaap, verkeer met anderen, het beteekent hier ook regeling van alle, ook geslachtelijke functies van een patiënt.

De leefwijze kan een soort zelfverzorging van gezondheid zijn. Geen geringe rol speelt een eenvoudige, doelmatige kleeding. Bij alle zieken, oog-, oor-, darm- of longlijders, valt den opmerkzamen beschouwer iets bijzonders in kleeding op: de een draagt een bcschermingsbril of oorlap, een ander een respirator, een derde een lijfgordel, een vierde wollen ondergoed. Hiervan treft men bij zenuw-

Sluiten