Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verteren, opnemen en afzetten der voedingsstoffen. Spinazie en groen plantaardig voedsel houden ijzer in, kruidmoes, kool en wortelen zijn rijk aan kalk zouten, in ooft vindt men veel zuren en kalizouten. Groen moes, erwten, peulen, snijboonen, asperge's, bloemkool, groene salade, wortels, koolrapen, ramenas mogen dus niet op den disch van den zenuwlijder ontbreken. Om niets van haar werking te verliezen, moeten salade en dergelijke groente, spinazie en snijlook niet gekookt, doch slechts even schoon gewasschen en hoogstens gestoomd worden, anders worden alle zouten er uit gezoden en de patiënt krijgt wel de groenten, maar niet het genezende sap. Dat bessen, zooals aalbessen, kruisbessen, aardbeien, blauwe boschbessen en bramen niet mogen ontbreken behoeft geen nader betoog. Vijgen, dadels en pruimen hebben terecht den naam purgeerend te werken. Noten zijn aanbevelenswaardig wegens haar vetgehalte. Wil men de vetvorming op nog andere wijzen bevorderen, dan verdienen kokosnootboter, levertraan en voor hen die den smaak van levertraan niet kunnen verdragen, lipanine de voorkeur. In plaats van wittebrood, ete de zieke meer rogge- of ook wel Grahambrood, wanneer de spijsverteering belemmerd wordt. Het Grahambrood wekt den eetlust op, heeft meer smaak, daar de kleefstof er nog in zit, en voedt beter. Buitendien kan men het nog nuttigen met overvloedig boter. Wie ooit in gezonde dagen het verschil en smaak heeft geproefd tusschen wittebrood en Grahambrood of brood van gebroken graan, zal licht de voorliefde van den zieke begrijpen, wanneer deze het wittebrood, zoo arm aan eiwit alleen nog ter afwisseling eet of om zijn spijsverteringsorganen wat rust te gunnen, daar de zemelen van ongebuild graan door maag en darm niet zoo gemakkelijk verteerd worden. Aardappels behoeven niet geheel geweerd te worden: men diene ze echter in afwisselenden vorm toe, b. v. gebakken of nog in de schil, als puree of als slaatje. Ik zal geen woorden verspillen om het misbruik, dat helaas herhaaldelijk voorkomt, te bestrijden, dat men den heelen dag slechts appels, peeren dadels, vijgen, druiven, groengoed of kool eet. De strengste afkeuring verdient de wijze, waarop dweepzieke vegetariers plantaardig voedsel nuttigen zonder de minste toebereiding,

Sluiten