Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de spoorverbindingen. Leven zij daar nu voor hun gezondheid met vermijding van alle publieke vermakelijkheden, zoeken zij verstrooiing in gemeenschappelijke wandelingen of een onschuldig spelletje, voeden zij zich goed, schuwen zij licht en lucht niet, nemen zij iedere week eenige baden, onderwerpen zij zich daarna aan een zachte huidwrijving, dan komen zij niet zelden genezen terug. Het blijkt evenwel ook voor de toekomst noodig, slechts matig geestelijken arbeid te verrichten, oordeelkundig te leven en de behandeling met water voort te zetten. Hier is het gevolg even radikaal, als wanneer men een kind uit vrees voor overerving uit het ouderlijk huis verwijdert en in een pensionaat of naar verwanten brengt om op te voeden. Later, wanneer het verstandelijk rijp is en de zaken beoordeelen kan, gaat het weer naar huis terug.

Voor het overige kunnen wij volstaan met een verwijzing naar ons hoofdstuk over de vereischte afwisseling van arbeid en rust, omdat daar ter plaatse reeds gezegd is, wat nader valt op te merken aangaande tijdverdeeling, verpoozing, liefhebberijen en sports. Het devies van onzen tijd: Nooit kalm en nooit rustig, worde: Met kalmte en met rust. Beard zeide met het oog op de bezigheid der zenuwlijders: „Men moet ze leeren bij alles, wat ze doen, op te houden, voor vermoeidheid intreedt."

De verzorging der huid is een gewichtig onderdeel van de behandeling van den zenuwlijder. De huid, die het geheele lichaam omgeeft tot in zijn openingen: mond, oor en neus toe, al is 't dan ook met eenige verandering, bezit zulk een rijkdom aan zenuwen, bloedvaten, afscheidingsorganen ik herinner daaronder aan de zweet- en vetklieren dat elke inwerking op haar van licht en lucht of van temperatuursverschillen in het water, van grooten invloed moet zijn op het geheele zenuwstelsel. Is de prikkel niet sterk en is de temperatuur van water, lucht en licht ongeveer in overeenstemming met de lichaamswarmte, dan geeft hij rust, een vrij sterke prikkel windt op en sterke prikkels, als ijs en kokend water, verstompen of verbranden. Wascht zich de patiënt regelmatig des avonds, wanneer hij naar bed gaat, boven- en benedendij met water van de temperatuur van de niet verwarmde kamer, terwijl hij met een

Sluiten