Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draaien niet knarsen. Het hoofdkussen mag niet te steil liggen. Een matras diene als onderligging. Het dek mag niet te dik zijn, is men evenwel gewoon aan een veeren dekbed, dan blijve dit, daar de huid maar al te gevoelig is voor mogelijke nadeelige verandering. Is zij voldoende gehard, dan heeft men genoeg aan een wollen deken. Slechts wanneer men voldaan heeft aan al deze voorwaarden, kan men op goeden uitslag rekenen.

Ook een halfuurtje slaap na het eten is nuttig voor de opfrissching der zenuwen. Kan de patiënt zich dat tot een gewoonte maken, dan zal hij spoedig het nut er van inzien. De gewoonte om in het bed nog de lamp aan te steken, om nog wat te lezen of een spelletje te doen, moet krachtig bestreden worden, daar iedere prikkel voor de zintuigen, evenals voor de hersens nadeelig is.

Verkeerd is het, dat men zich, wanneer de krachten der zenuwen zijn uitgeput en men door het geheele lichaam een gevoel van matheid heeft, dat als lood drukt, nieuwe kracht en nieuwen moed wil scheppen door prikkelende genotmiddelen: bier, cognac, wijn, sterke koffie, thee, taba in den vorm van zware sigaren met hoog nicotinegehalte, of van, zooals in den laatsten tijd, cigaretten, of door de aanbevolen slaap- en zenuwstillende middelen, zonder welke geen dame uit de hoogere standen meer meent te kunrjen leven, 't Is een groot wanbegrip, dat prikkelende middelen onschadelijk zouden zijn. Iedere opwekking voert tot verslapping, iedere nieuwe taak vordert nieuwe inspanning. Alcoholische dranken zijn dus geen zenuwgeneesmiddelen, maar zenuw vergiften. Naast den alcohol treffen we tegenwoordig de morphine aan. Kommer en zorg worden door alcohol en morphine niet verjaagd, maar slechts voor een oogenblik vergeten. Alcoholisten vullen de krankzinnigengestichten. Een dergelijke uitputting brengen bij overmatig gebruik de theïne, cafeïne en nicotine, de alcaloiden van thee, koffie en tabak, te weeg. Het hart en de spijsverteringsorganen hebben onder haar vergiftige werking 't meest te lijden. Een ander geval is het, dat de zieke zoo nu en dan bij groote zwakte, bij slapeloosheid, of hevige onrust, een glas bier of een kop slappe thee (geen koffie) neemt, om door bijvoeging van thee het melkdrinken te veraan-

Sluiten