Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BROCHUREN-REEKSEN

„Het doel dezer uitgaven: de verbreiding van degelijke kennis op allerlei gebied in een vorm die onder het bereik valt van alle beurzen".

"PRBda^X CONTRA" ^treffende Vraagstukken van Algemeen

p , . Per nr- f °-40. Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.

„LEVENSVRAGEN". Een brochurenreeks voor allen die in den Geestesstnjd onzer dagen belang stellen. Per nr. f 0.40 Per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.—

„KERK EN SECTE", beschreven door de eigen Vertesjenwoordigers. Redacteur: Prof. Dr. S. D. van Veen.

Per nr. f 0.40; per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f3.

„PAED AGOGISCHE VLUGSCHRIFTEN" voor Ouders en Opvoeders. Redacteuren: Jan LiGTHART en R. CASIMIR er nr. t 0.40; per serie van 10 nrs. (bij inteek) f3

™ "^kkebs" Dr-A-H-»Hr°° 7

D "er nr. f 0.40 Per serie van 6 nrs. (bij inteekening) f2

"BBDBLUKE «ODSDIESST" Geschriften voor

tenbond ™" Commissle ™> wegt den Ned. Protestan„ Per nr. f 0.40 rer serie van 10 nrs. (bij inteekenincr) f3

„UIT' ONZEN BLOEITIJD". Schetsen van het leven onzer Vaderen in de XVIIe Eeuw. Redacteur: Prof. Dr. S. D. van Veen Ier nr. f 0.40; per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.—

„LOTUS-SERIE". Theosophische Handboekjes. Per nr. f0.40 Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f3 —

„ONZE POLITIEKE PARTIJEN", beschreven door hare eigen Vertegenwoordigers. iVr " , _

Compleet in 9 stukken f 3.—. Compleet gebonden f 3.50

„BIJGELOOF UIT ALLE TIJDEN" door F. S Knip scheer. Geïllustreerd naar oude prenten. Per „r f o c0 Compleet in 5 stukken f 2.—. Compleet gebonden f 2.40

de^LLVrNü!/-DluSER.JUirEirrPK,°S op

Verschenen :

Vaccinatie en hare Bostrnders

door E. VAN DIEREN

Arts te Amsterdam Prijs gecartonneerd f 2.—

Sluiten