Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ie Serie bevat: i. Neo-Maltkusianume (Pro: Dr. J. M. van 't Hoff; Contra: Dr. H. Pinkhof); 2. Besmetteifkhetd van Tuberculose (Pro: Dr. M. W. PijnapffL; Contra: Prof. Dr. A. P. Fokker); 3, Vegetarisme (Pro: B. Sybrandy; Contra: Dr. J. Schrijver); 4. Het MinistentKuyper (Pro: Prof. Mr. Anne Anema; Contra: Mr. J. Limburg); 5. Vereenvoudigde SptlUxg (Pro: Dr. J. B, schepers; Contra: Dr. T. D. Detmers); 6. Hei Vrt/e Huwetyk (Pro; W. Hamburger; Contra: Mr.H.Verkouteren); 7. Vrinsectie (Pro: Dr. H.J.L. Struycken; Contra: felix ORT1'); 8. Geheelonthouding (Pro:Ds. A. W. van Wijk; Contra: G. OoSTERBAAN); 9. Hei Ondersoek naar het Vaderschap (Pro: Prof. Mr. W. L. P. A. MolEiCGRAAFF; Contra: Jhr. Mr. W. f. rochussen); 10. Aansluütng bij de Bern-er-Conventie (Pro: herman Robbers ; Contra: J. H. Kok.)

In de Ile Serie verscheen: 1. Thecsophte (Pro: W. G. Reedeker; Contra: Dr. H. M. van Nes); 2. Homoeopathte (Pro: Dr. A. C. A. Hoftman; Contra: Dr. H. Pinkhof); 3. Spiritisme (Pro: J. S. Göbel; Contra: Dr. A. J. C. Snijders); 4. Reglementeering der Prcstitutu (Pro: Dr. W. H. Maasholt; Contra: E. A. Keuchenius); 5. Het recht van Werkstaking (Pro: Jos. Loopuit; Contra: Jhr. Mr. H. Smissaert); 6. Vrouwenkiesrecht (Pro: W. Wijnaendts Francken-Dyseinck; Contra: Mr. Arnold Levy); 7. Staatspensioneenng(Pro: G. L. Janssen; Contra: Mr. Dr. H. S. Veldman); 8. De Moacrn-Godsdienstige iichUng (Pro: Prof. Dr, H. Oort; Contra: Dr. Ph. j. Hoedemaker); 9. Vrijhandel (Pro: Dr. D. Bos; Contra: J. van Dusseldorp A.Mzn.); 10. Lijkverbranding (Pro: Dr. C. J. Wijnaendts Francken; Contra: Ds. H. J. E. Westerman Hoistijn).

In de Ille Serie verscheen: 1. De Genezingen te Lourdes (Pro: Dr. A. C. A. Hoflman; Contra: Dr. J. Berst); 2. Staatsexploitatie van Spoorwegen (Fro: U. G. Schijthuis; Contra: Jhr. Mr. H. Smissaert); 3. „Evolutie" (Pro .Dr. P. G. Buekers; Contra: Prof. Dr. H. Bavinck); 4. Militarisme (Pro: jhr. F. A. G. Beelaerts van Blokland; Contia: Dr. Louis A. Bahler); 5. Het Recht aer Vrijzinnigen in N. H. Kerk (Pro: Prof. Dj. B. D. Eerdmans: Contra: Dr. J. Slotemaker de Bruine); 6. Christen-Sociaiisme (Pro: Ds. D. A. van Krevelen; Centra: Jos. Loopuit); 7. Neutraal Onaetvuijs (Pro: Th. M. Ketelaar; Contra: J. B. du Buy); 8. Doodstraf (Pro: Prof. Mr.D. P. D. Fabius; Contra: Prof. Mr. D. Simops); 9. Vrijmetselarij (Pro: Dr. W. Zuidem?; Contra: Jac. P. van Term); 10. Celstraf (Pro: Prof. Mr. J. üomela Nieuwenhuis; Contra: Dr. H. van der Hoeven Jr).

In de IVe Serie verscheen: i. Het Zionisme (Pro. Mr. S. franzie Berenstein'; Contra: A. B. Davids). 2. HetRooken (Pro: Firma A. hlllen: Contra: Dr. Ch. Bles). 3. Midden-Europcexche Tijd (Pro: Dr. A. A. W. Hubrecht; Contra: A. G. BoiSSEVAIN). 4. Levensverzekering (Pro: Mr. J. van schevichaven; Contra: Ds. R. J. v. d Meulen). 5. De Repubitketnsche Schoot (Pro: A. Roukema Hzn.; Contra: W. 't Hooft.) 6. Verhoging van Accijns op Gedistilleerd (Pro: H. heetjans; Contra: J. W. v. d. willigen.) 7. Schoolartsen (Pro: G. Oc ster baan ; Contra: P. Goedhart). 8. Het Marxisme (Pro : DR. A. PannEKOEK ; Contra : Prof. Mr. M. w. F. treub). 9. Gedwongen Wmkeisiuitmg (Pro: M. h. G. Th. FlEDELDY Dop; Contra: S. Deenik). 10. Coöperatie. (Pro: J. G. Keeseng; Contra: J. J. Poortier).

In de Ve Serie verscheen reeds: 1. Hypnotisme in ae Geneeskunde (Pro: Dr. A. W. van Rentekghem; Contra: Dr. A. C.A. Hoffman). 2. Anarchisme (Pro: F.DomelaNieuwenhuis; Contra: Dr. J. van Leeuwen). 3. Geslachtelijke Voorlichting (Pro: Mevr. M. Wibaut; Contra: Arts. L. nathans). 4. Recht van Oorlogsverklaring der Staten-Generaal (Pro: E. kempe; Contra: Henri van DER MaNDERE). 5. Grcepsvcrtegenvüoordigtng (Pro: W. F. detiger; Contra: H. spiekman). 6 .Kunst aan het Volk (Pro: Mr. Frans Coenen Jr.; Contra: Corn. veth). 7. Vaccinatie (Pro: Dr. H. sterneberg; Contra: Joh. P. Schouten). ii

II

Sluiten