Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er wordt dikwijls, vooral door vrouwelijke feministen, aangedrongen op gelijke sexueele moraal voor vrouw en man n 1 ■ dat de man even geslachtelijk zedig (kuisch) moet leven als de vrouw.

Is dat een billijke eisch, is dat mogelijk?

Mijns inziens niet want ik geloof dat men in deze niet goed onderscheidt. In de eerste plaats, omdat man en vrouw met gelijk sexueel zijn aangelegd, de sex. behoefte bij den een anders is als bij de ander Ten tweede omdat beiden noch in temperament noch in gemoedstemming geheel overeenkomen. Ten derde omdat de gevolgen van beider geslachtsleven niet dezelfde zijn. En wanneer dan ook de vrouwelijke feministen ijveren voor gelijke sex. moraal bij man en vrouw, is dat uit een maatschappelijk billijkheidsoogpunt we te begrijpen, omdat de man nu nog bij onze wet (art. 342 • • „het onderzoek naar het Vaderschap is verboden") als t ware een vrijbrief heeft voor onbeteugelde geslachtsdrift. Uit een physiolog.sch standpunt echter, moeten zij niet verbaasd zijn als hun streven maar weinig succes heeft.

Natuurlijk beschouwen wij hier de zaak in 't algemeen, en laten de uitzonderingen alsook het intellect (den meer of minder verstandelijken _ zelfs genialen - aanleg en de vermogens) rusten.

Het bij genoemde punten: .«gelijke sex. aanleg, .«gelijk temperament, .«gelijke gevolgen van beider geslachtelijk leven, latende wensch ik reeds dadelijk te vragen, of bij dergelijke verschillen het niet zeer .«logisch mag worden genoemd, de sex. moraal — elsch waarnaar men zijn geslachtelijk leven heeft te richten — voor man en vrouw gelijk te stellen. Immers men kan redelijker-

wachten11 00rzaken toch geen gelijke uitwerking ver-

Sluiten