Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepreekt wordt: „de vrouw is zedig, dus kan de man even zedig zijn ; ze zijn gelijk in zake de maatschappelijke moraal van het geslachtelijk leven . Want dan worden de physiologische aanleg van man en vrouw miskend, het zeer zeker nu nog groot verschil in geslachtelijke behoefte over het hoofd gezien,

Evenzeer echter is t waar, dat degene die de geslachtsdrift beheerscht, krachtiger karakter heeft dan hij die aan een niet sterkere geslachtsdrift steeds toegeeft. Hij staat zeer hoog! Ten minste, voeg ik er bij: wat het sexueele aangaat; want men kan zwak in 't sexueele zijn en sterk van karakter in iets anders, en daardoor: werkzaam, economisch, matig, eerlijk, enz. ofschoon men neiging tot het tegenovergestelde heeft.

Wanneer wij nu nagaan, wat de opiniën zijn van verschillende autoriteiten op gynaecologisch, physiologisch en psychologisch gebied, omtrent de sexualiteit bij vrouw en man, dan zien wij het volgende:

Prof. Hector Treub (gynaecoloog).

Voldoen aan de geslachtsdrift heeft voor man of vrouw niet dezelfde beteekenis, en bij beide geslachten is dat niet voor alle individuen gelijk. Bij de Nederlandsche vrouw (waartoe hij zich bepaalt) is zonder eenigen twijfel de geslachtsdrift veel zwakker dan bij den man. Bij haar is, zoo al geen regel, dan toch uiterst dikwijls voorkomend, dat de bijslaap een corvee is, die men nu eenmaal te doen heeft wil men niet kinderloos blijven. Bij den man is die opvatting een groote uitzondering!

Van de 100 ongehuwde gezonde mannen zijn er geen j die geslachtelijk geheelonthouder of het altijd geweest zijn.

Er bestaat voor de vrouwen die voor den bijslaap niet ongevoelig zijn nog een ander verschil met den man. Terwijl bij beiden de geslachtelijke vereeniging met een(e) die men niet alleen physiek begeert, maar ook met de ziel liefheeft, het hoogste genot geeft, is bij den man de geslachtsvereeniging alleen als zoodanig, reeds een zeker soort — zij het dan ook een inferieur soort — van genieten; bij de vrouw schijnt dat bijna nooit 't geval te zijn.

Sluiten