Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oud-hoogleeraar in de gynaecologie Hegar, de Vrouwenarts LlTZMANN, en de professoren BlLLROTH en Lueke zijn van dezelfde opinie, terwijl de beroemde Loïwbroso een geringe geslachtelijke gevoeligheid bij de vrouw aanneemt, en zich daarbij beroept op het oordeel der gynaecologen. Lombroso zelf studeerde in de geneeskunde en was professor in de psychiatrie.

Ten slotte, het oordeel van de bekende Zweedsche schrijfster:

Ellen Key.

De liefde is een samenvoeging van begeerte en vriendschap, even als de menging van stikstof en zuurstof, lucht daarstelt.

Het is zonder twijfel een vrouwelijke overdrijving, dat een echte vrouw de macht der geslachtsdrift slechts dan voelt, wanneer zij bemint. Maar het groote onderscheid tusschen haar en een man ligt daarin, dat zij aan die aanvechtingen niet voldoen kan zonder lief te hebben!

Het is zeer zeker waar, dat een vrouw bij haar liefde een levensdoel hebben kan, maar het diepgaande onderscheid tusschen haar en den man bestaat daarin, dat hij meer als scheppende dan als liefhebbende het beste in hem geeft, terwijl het bij haar altijd het omgekeerde is.

De man schat zich naar zijn werken, de vrouw naar haar liefde. Zeker, de vrouw wil ook door den man zinnelijk genieten, maar terwijl dit verlangen niet zelden bij haar ontwaakt lang nadat zij een man zóó liefheeft, dat zij haar leven voor hem geven zou, ontwaakt bij den man dikwijls dat verlangen, vóór hij haar zóó bemint, dat hij zijn pink voor haar zou willen geven.

Dat de liefde bij de vrouw meestal van de ziel naar de zinnen gaat, en menigmaal in 't geheel zoo ver niet komt-, en de liefde bij den man van de zinnen naar de ziel gaat en menigmaal in 't geheel daar niet komt... dat is voor beiden het ergste van hun geslachtelijk verschil.

Al deze getuigenissen bewijzen dus dat het gelijkstellen der sexualiteit bij man en vrouw, waarmee de feministen over het algemeen dwepen, wetenschappelijk niet juist, ja, in de meeste gevallen geheel verkeerd is.

Van zeer bekende feministische zijde is de opmerking gemaakt, dat de mannen omtrent het innerlijke der vrouw nog in onwetendheid

Sluiten