Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grappige Lectuur van goed gehalte.

Aardig zakformaat.

Bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ te Baarn is verscheneu:

BLIJDE KUNST

ven Verre on van Nabij

Een geïllustreerde Bibliotheek van Opwekkende Lectuur

Zonder iets af te dingen op de richting in welke de Nederlandsche literatuur der laatste jaren zich beweegt mogen we toch vaststellen, dat er zeer vet.1 tragiek, zeer veel somberheid, zeer veel neei drukkends en ontmnedigends is in deze kunst: de liamor is bijna geheel op den achtergrond gedrongen.

De uitgave „Blijde Kunst" tracht dit euvel te verhelpen, zonder in een ander uiterste te vallen. Geen banale grappen, geen koffiehuiskletstafelhumor, geen vinnig sarcasme, geen stuitende ot proiane spotternij vinden een plaats in deze reeks. Daarom verdienen deze boekjes (die ook keurig gebonden te verkrijgen zijn) een plaats in ieder huisgezin

ln de le serie zijn verschenen:

W. W. Jacobs, Humoristische V e rie Hingen. Naar het Engelsch door 1. Brevee. Met penteek. v. Louis Raemakers. ing. t i.—; geb. f 2.40

E. Blum, Lotgevallen van een Notaris. Naar het Fransch door

C. van Aken. Met penteek. v. [os. Hoevenaai ing. f 0.90: geb. f 1.30 Jerome K. Jerome, Kijkjes door een beslagen bril. Naar het Engelsch door Henriëtte Rappard. Met penteek. van G. J. Staller.

ing. f 0.90; geb. ( 1.30

Ma g. Sherwood, Van Koning Sylvain en Kcningin Aimée. Naar het Amerikaansch door C. Terburch. Met penteek. van Gust. van de Wall Pernó. ing. f 0.90; geb. t 1.30

Mark Twain, Grappen en Grillen. Naar het Amerikaansch door Willem de Weerd. Met penteek. v. G. J. Staller. ing. f 0.90; geb. f 1.30

In de 2e, (loopende) ser'e, verscheen reeds:

Frank R. Stockton, De Schipbreuk van juffrouw Lecks en juffrouw Aleshine. Naar het Engelsch door Cato deJongh. Met penteek. van J. H. Speenhof!. ing. f 0.60; geb. f 1.—

F., v. O., Statsvlietschc Typen. Met 3 portretten.

ing. i o5o; geb. f 1.—

W. Pottum, Brieven van een luchtschipper. Met penteekeningen van den auteur. ing. t 0.60; geb. ( 1.—

Ernst Eckstein, Schoolhumoresken. Naar het Duitsch door W. Lutkie. Met penteek. door Herman Moerkerk, ing. f o.6d; geb. t 1.—

Bij inteekening kost „Blijde Kunst" (eerste serie) f 4.— '<ng.; f 6-— geb.; (Tweede serie) t 2.50 ing.; t 4.5© geb.

De Redactie van „PRO EN CONTRA" zcekt een voorstander van de

Annexatie van Nederland bij Duitschland

ia beginsel bereid zijn standpunt in een „pro" uiteen te zetten. Brieven aan de Directie der Hollandia-Drukkerij te Baarn.

Sluiten