Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist verschenen :

MEDISCHE BRIEVEN

door Dr. J. SCHRIJVER

Arts te Amsterdam f 1.25 ingenaaid; f 1.75 gebonden

INHOUD- De kunst om oud te worden. — Erfelijkheid en pessimisme. Lawaai als gezondheidsvernieler. - Wat valt er tegen het ^ailedoen? Nerveusiteit en opvoeding. — De nerveusiteit bij het kind. — „Training . K.oua water. — MüUeren en de' Miiller-ziekte - Baden en wasschen. - Eenpraaye over weten en doen. - De ongelijkheid tusschen man *rou^v^d'a/ey,^ de kennis van het vrouwen-vraagstuk — Eten en drinken. Over de »oe dineswaarde van spijzen. — De voedingswaarde van eiwit. — De voedings waarde van melk. — Overvoeding van kinderen. — Over de werking va alcohol op hersenen en ruggemerg. — Koffie en gezondheid.

De lezers van „Het Nieuws van den Dag" weten welk een aangenaam causeur Dr Schrijver is. Ongetwijfeld zullen velen hunner er prijs op ste een bloemlezing van de boeiendste zijner „Brieven", vol nuttige wenken en raadgevingen, in hun bezit te hebben, nu deze vereenigd tot een flinken bundel verkrijgbaar worden gesteld. En met hen vele anderen.

Hoe wij aan onzen Bijbel gekomen zijn

DOOR DS. B. TER HAAR ROMENY

Predikant te Voorhout Met fotografieën van oude manuscripten en bijbel-uitgaven, t 0.40 ingenaaid; f O.O» gebonden.

Dit boekje vertelt op een aardige manier van de verschillen de 1bijbel-vertalfngen zooals die van de oudste handschriften zich ontwikkeld hebben tot op onzen tijd toe. De prijs is zéér laag gesteld.

NIEUW:

De in de gansche pe-s besproken (thans belangrijk uitgebreide) redevoering van Dr. M. J. SINGELS, Rector van het Utrechtsch

Gymnasium:

Gebrekkige Bijbelkennis

Een leemte in de ontwikkeling der beschaafde kringen

Prys f 0.40

ft^Een ieder make kennis met deze brochure, die een opmerkelijk teeken des tijds is.

NIEUW:

Het Godsdienstig Gehalte in de Nieuwe

Letterkunde

door J. J. MEYER Pry» t 0.40

Een belangrijke karakteristiek en ontleding van de poëzie van Jacques Perk, Willem Kloos, Albert Verwey en Fredenk van Eeden.

Sluiten