Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grappige Lectuur van goed gehalte.

Aardig zakformaat.

Bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ te Baarn is verschenen:

BLIJDE KUNST

ven Verre en van Nabij

Een geïllustreerde Bibliotheek van Opwekkende Lectuur

Zonder iets af te dingen op de richting in welke de Nederlandsche literatuur der laatste jaren zich beweegt mogen we toch vaststellen, dat er zeer veel tragiek, zeer veel somberheid, zeer veel neerdrukkends en ontmoedigend» is in deze kunst: de humor is bijna geheel op den achtergrond gedrongen.

De uitgave „Blijde Kunst" tracht dit euvel te verhelpen, zonder in een ander uiterrte te vallen. Geen banale grappen, geen koffiehuiskletstafelhumor, geen vinnig sarcasme, geen stuitende of prolane spotternij vinden een plaats in deze reeks. Daarom verdienen deze boekjes (die ook keurig gebonden te verkrijgen zijn) een plaats in ieder huisgezin

In de le serie zijn verschenen:

W. W.Jacobs, Humoristische Vertellingen. Naar het Engelsch door 1. Brevee.Met penteek. v. Louis Raemakers. ing. f i.—; geb. f 1.4.0 E. Blum, Lotgevallen van een Notaris. Naar het Fransch door C. van Aken. Met penteek. v. Jos. Hoevenaai ing. f 0.90: geb. f 1.30 Jerome K. Jerome, Kijkjes door een beslagen bril. Naarhët Engelsch door Henriëtte Rappard. Met penteek. van G. J. Staller.

ing. f 0.90; geb. » 1.30

Ma g. Sherwood, Van Koning Sylvain en Koningin Aimée. Naar het Amerikaansch door C. Terburch. Met penteek. van Gust. van de Wall Pernó. ing. f 0.90; geb. t 1.30

Mark Twain, Grappen en Grillen. Naar het Amerikaansch door Willem de Weerd. Met penteek. v. G. J. Staller. ing. f 0.90; geb. f 1.30

In de 2e, (loopende) serie, varsclieen reeds:

Frank R. Stockton, De Schipbreuk van juffrouw Lecks en juffrouw Aleshine. Naar het Engelsch door Cato deJongh. Met penteek. van J. H. Speenhof}. ing. f 0.60; geb. f 1.—

E. v. O., S t a t s v 1 i e t s c h c Typen. Met 3 portretten.

ing. t 060; geb. f 1.—

W. Pottum, Brieven van een luchtschipper. Met penteekeningen van den auteur. ing. t 0.60; geb. t 1.—

Ernst Eckstein, Schoolhumoresken. Naar het Duitsch door W. Lutkie. Met penteek. door Herman Moerkerk, ing. f o.6d; geb. f 1.—

3^^ Bij inteekening kost „Blijde Kunst" (eerste serie) t 4.— ing.; f 6.— geb.; (Tweede serie) fi 2.50 ing.; f 4.50 geb.

De Redactie van „PRO EN CONTRA" zoekt een voorstander van de

Annexatie van Nederland bij Duitschland

in beginsel bereid zijn standpunt in een „pro" uiteen te zetten. Brieven aan de Directie der Hollandia-Drukkerij te Baarn.

Sluiten