Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

De Heilige Berg.

Een flinke dagreis zuidwaarts van de Feiran-oase ligt de Djebel Moesa of Berg vun Moses. Minstens sinds de vierde eeuw geldt hij in de christelijke overlevering voor den Sinai. Wel zijn er geleerden geweest, nog in onzen tijd, die dit bestreden hebben. Zij beweerden dat de oudste Christenen dezer streek niet den Djebel Moesa voor den Sinai hielden, maar den Serbal, een eveneens zeer hoogen berg, waarvan de uitloopers de oase van Pharan aan de zuidzijde bestrijken. Hun hoofdbewijs was eene plaats van Cosmas Indicopleustes, die den afstand van Pharan op zes mijlen stelt. Maar het cijfer is blijkbaar öf eene vergissing van Cosmas of eene schrijffout van latere hand. Sinds in 1887 een groot gedeelte van de straks genoemde Peregrinatio van Etheria ontdekt is, valt aan die meening niet meer te denken. Deze kostbare Pelgrimsreis stelt den afstand van Pharan zoo nauwkeurig mogelijk op 35 romeinsche mijlen, en beschrijft den tegenwoordigen Sinai of Djebel Moesa en heel de omgeving in bijzonderheden, die allen twijfel uitsluiten. Wij zullen in 1889 wel de eerste reizigers geweest zijn, die met Etheria in de hand op en om den Djebel Moesa de volkomene juistheid harer plaatsbeschrijvingen konden waarnemen. Later heeft pater M. J. Lagrange, O. P. hetzelfde gedaan. „Men behoeft slechts den tekst van de oudste bekende pelgrims-

Sluiten