Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Wat de icelicillende lezer in de volgende bladzijden ontvangt, is een omwerking en uitbreiding van nat vroeger reeds in anderen vorm gegeven icerd, en waarvan een nieuwe uitgave in dezen vorm werd verlangd.

Gaarne heeft schrijver dezes aan deze vereerende aanvrage voldaan.

Goud of zilver heeft hij niet; maar wat hij heeft, geeft hij gaarne aan de partij, die al de liefde van zijn hart heeft; vooral aan de jongeren der partij, die zich in de kennis onzer beginselen begeeren te oefenen.

Stelle de Heere daartoe deze bladzijden tot een rijken zegen, die niet zonder gebed de wereld worden ingezonden.

De Schrijver.

Leiden, Hl December 1901.

Sluiten