Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den werkman de zon der dagen ; en wie hem den zondag rooft, bluscht de zon in zijn leven, en vergrijpt zich aan zijn heilig recht.

Niet minder heeft de mensch een heilig en natuurlijk recht op een behoorlijke dag- en nachtrust. Want de mensch is geen machine, die altijd door kan gaan, maar hij is een mensch, wiens kunstig gevormd organisme de verpoozing van den arbeid en de rust van den slaap behoeft. Geen enkel zintuig van den mensch is geschikt om altijd door te worden gebruikt. Alle overmatige arbeid verteert de lichaamskrachten, bluscht den geest uit. Hovenal heeft hij geregelde nachtrust noodig. Niets verteert de kracht, verdooft den geest meer dan gebrek aan slaap. Die slaap is voor hem als een verfrisschende dauw, die als een geschenk van den Vader der lichten eiken avond op zijn vermoeide oogen daalt. En niemand heett het recht die gave Gods van het oog van den broeder te weren.

Maar niet alleen als mensch, ook als arbeider heelt hij geregelde dag- en nachtrust noodig. W ant de arbeid behoort voor hem niet alleen een middel te zijn om geld te verdienen, maar moet door hem bovenal worden opgevat als een roeping, die hij moet liefhebben met heel zijn verstand, met heel zijn hart, met al zijne kracht. Maar zal dit zoo zijn, en zal de arbeider niet alleen op, maar ook aan, en met zijn ziel in zijn werk zijn, dan moeten zijn lichaam en geest de verpoozing van den dag, de rust van den stillen nacht genieten.

Niet minder heeft hij voldoende dag- en nachtrust noodig om zijn roeping tegenover zijn gezin te vervullen. Want ook de arbeider is lid van een gezin, in den regel, zelts hoofd daarvan. Vooral als hoofd van het gezin heelt hij een gewichtige roeping te vervullen. Dat gezin is zijn rustplaats, waar hij rust zoekt voor zijn vermoeide leden, lafenis voor het moegestreden hart. Maar bovenal is het voor hem de werkplaats, waar hij als christen, als man en vader zijn hoogste en heiligste roeping moet vervullen. En niemand heeft het recht het gezin van den arbeider tot een stal te maken, waar de man en vader nu

Sluiten