Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Patroons mogen er volgens de sociaaldemocratie niet zijn. Zij ontkent principieel den eigendom op den grond en de voortbrengingsmiddelen, d. i. op de fabrieken en machines. Deze moeten tot gemeengoed worden gemaakt. De patroons moeten derhalve worden onteigend. En het recht, dat God door de instelling van den privaten eigendom aan de patroons heeft gegeven, wordt hiermede ontkend.

Feitelijk kent zij alle recht dan ook alleen aan de arbeiders toe. De arbeiders hebben recht op den bodem en de voortbrengingsmiddelen; zooals wordt aangegeven in het Fransche versje :

„I.a terre doit être ii qui lsi cultive,

La mine mix mineurs, 1'usine aux ouvriers A cenx 1111 i 1'emploient, la locomotive,

Lu verrerie aux verriers." 1)

D. w. z. :

./Do grond behoore aan hem, «lie bouwt;

I)e mijn, Hen werker; den arbeiders de fabriek; De locomotief, hun, die haar gebruiken ;

Den glasblazers de glasblazerij."

De arbeiders hebben recht op de regeering. De arbeiders alleen hebben recht op alles.

De leuze: Recht voor allen, moet dus eigenlijk vertolkt worden : Recht voor de arbeiders, met terzijdestelling van het recht van God, van de overheid en de patroons.

En onder deze leuze zoekt de sociaaldemocratie nu de groote massa der proletariërs te vereenigen tot den strijd voor de nieuwe maatschappij, waarin met God en Zijn Woord zal zijn afgerekend; waarin een ordinantie Gods als de private eigendom zal zijn opgeheven ; en waarin staat en maatschappij zullen zijn versmolten tot ééne groote coöperatieve vennootschap met de overheid als algemeen bestuur.

Grooten invloed heeft dit optreden der sociaaldemocratie vooral op de liberale partij geoefend.

Dit kan ook niet anders.

De sociaaldemocratie is in vele opzichten de consequentie van het liberalisme. Het liberalisme verwerpt het gezag

1) Zie, Le 1'rolétariat, d'Amédé Saint-Terreol, op het Titelblad.

Sluiten