Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel meer hebben daartoe echter de christelijke partijen, niet het minst de antirevolutionaire partij, het hunne gedaan.

Ook onze partij is, vooral sinds 1878, toen het antirevolutionaire program van beginselen is gepubliceerd, opgetreden met de leuze: //Recht voor allen !

In haar mond is deze leuze een ware leuze. Zij wil waarlijk recht voor allen; voor God en Zijn Woord; voor overheid en onderdaan ; voor patroon en arbeider.

Zij is aan deze leuze getrouw gebleven. Zij heelt het vertrouwen des volks verworven.

En wat voor een zeven-en-twintig-tal jaren onmogelijk scheen, is geschied. Bij de laatste verkiezing is de rechterzijde meerderheid geworden. En de man, die het eerst in ons parlement om een wetboek voor den arbeid heeft geroepen, de leider der antirevolutionaire partij, geniet thans de eere als eerste Minister onze Koningin te dienen. In hem heeft de Heere onze partij evenals Jozef uit de vernedering in een staat van eere gebracht, Met zijn optreden is een nieuwe parlementaire periode in onze geschiedenis begonnen. En het is de bede en verwachting aller christenen, dat hij in deze nieuwe periode voor ons

yq|Ir onn .Trt7pf mntrp yiin • • ~ • r>

Sluiten