Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chaos geworden is, niet uit. Maar het is inderdaad geen groote sprong van gedachten, wanneer wij hier aan een verwoestende werking des Satans denken. De zonde, de anomie, die, hoe weten wij niet, zich in het heelal heeft geopenbaard, heeft een parallel in de sfeer van het physieke leven. De zedelijke anomie wordt physieke Chaos. Uit dezen Chaos heeft God den Kosmos geformeerd. Grondslag van ons wereldleven is dus het Chaotische. Uitwendig, voorloopig is door God regelmaat in de wanorde gebracht. Vaste lijnen zijn in den baaierd getrokken. Maar telkens dreigt de Chaos door te breken in den Kosmos. Aan den mensch de verheven taak door innerlijke gemeenschap met God, den Chaos te bedwingen en geheel te overwinnen, een taak, die hem aanvankelijk mislukt, maar die hij op grond van het werk van Christus hervatten en voltooien kan. Dit verder uit te werken, ligt buiten het plan van dit geschrift. Ik heb slechts op dezen donkeren achtergrond der wereld willen wijzen, die de noodzakelijke veronderstelling van geheel deze wereld is, en waardoor het bestaan, het verleden en de toekomst der menschheid alleen begrepen kunnen worden.

waarheid niet loochenen. In liet algemeen kannen wij zeggen, dat Israël zich uit de overleveringen en gedachten van de hem omringende volken toeeigent, wat zich met het Jahvisme vereenigen laat. Al de volken brengen hun schatten van wijsheid aan Israël, dat ze uit hun hand aanneemt en in het juiste verband plaatst. Daar is in Israël een geweldig assimilatievermogen, maar Israël assimileert aan zich en verliest zich /.elf niet in deze assimilatie. Israël doet, wat liet lichaam des menschen doet met de hein omringende natuur, het eet en drinkt, maar zet daarbij om in eigen vleesch en bloed, wat het eet en drinkt.

Sluiten