Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

De strijd der toekomst.

Op den vermoedelijke» strijd, dien wij in de naaste toekomst tussclien het Calvinisme en het Socialisme voorzien, willen wij in dit hoofdstuk nog wijzen.

Wat in de toekomst voor ons land en volk ligt verscholen, kan natuurlijk door niemand met zekerheid worden gezegd. In dichten sluier staat de toekomst voor ons, en niemand is hij machte hare geheimen bloot te leggen. Wij althans bekennen gaarne, dat de profetenmantel niet op onzen schouder is gevallen.

Terecht heeft echter Hii.dkrdijk gezongen :

In 't verleden I.igt het heden,

In het nu Wat worden zal.

Naar dat dichterwoord mag de muze der historie als profetesse der toekomst worden beschouwd; en wie op de teekenen der tijden let, is ongetwijfeld in staat een gegrond vermoeden omtrent de waarschijnlijke toekomst uit te spreken.

hn wat leeren nu het jongst verleden en heden van ons land en volk omtrent onze waarschijnlijke toekomst? Welk besluit mogen wij daaruit trekken voor de naaste toekomst van ons land Wel, wanneer wij zien op het verleden en heden van ons land en volk, dan moeten wij herhalen, wat wij reeds zeiden : Indien niet alles ons bedriegt, zal de reuzenstrijd om de hegemonie in ons land straks gevoerd worden tussclien het Calvinisme en het Socialisme.

Sluiten