Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgevers-Maatschappij */h H. A. Wakker & Co., Rotterdam

sociale bibliotheek.

Onder redactie van Mr. P. J. TROELSTRA en HENRI POLAK.

B(j inteekening op de geheele serie, 10 verken, prijs ingen. f 7,20 in linnen band f 11,20.

No. 1. ROBERT BLATCHFORD. Droevig Engeland. Vertaald door HENRI POLAK. Met een naschrift van HERM. HEIJERMANS Jr. 3e druk, 163 blz. Ing. f 0,70, geb. f 1.10. No. 2. HENRIETTE ROLAND HOLST. Kapitaal en Arbeid in Nederland. (Een bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw). 211 blz. ing. f 1,25, geb. f 1,65. Een proeve van historisch-materialistische geschiedbeschouwing.

No. 3. JOH. V1SSCHER. De Ondergang van een wereld. 160 blz. ing. f 1,—, geb. f 1,40.

No. 4. KARL KAUTSKY. Thomas More en zijn Utopie. Uit het Duitsch vertaald door J- F. ANKERSMIT. Met portret van THOMAS MORE. 275 blz. ing. f 1,60, geb. f2,—. No. 5. F. M. WIBAUT. Trusts en Kartellen. 235 blz. ing, f 1,25, geb. f 1,65. No. 6. JOS. LOOPU1T. Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. 216 blz. ing. f 1,10, geb. f 1.50.

No. 7. W. H. VLIEGEN. Het Kapitalisme in Nederland. 198 blz. ing. f 1,25, geb. f 1.65.

No. 8. KARL KAUTSKY. Ethiek en Materialistische Geschiedenisbeschouwing. Eene proeve door Karl Kautsky, vertaald door Dr. HERMAN GORTER. Sociaal-Democratische beschouwingen over zedeleer, de oorsprong der moraal met behulp der theorieën van Darwin en Marx verklaard door Kautsky). 192 blz. ing. f 1,25, geb. f 1,65. No. 9. HENRIETTE ROLAND HOLST. Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd. 216 blz. ing. f 1.25, geb. f 1.65 ter perse.

BOEKEN.

L1LY BRAUN. De Vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J. F. Ankersmit. 2e druk. 500 blz. royaal 8°. ing. f 2,25, in linnen band f 2,90; ook in stukken van f 0,50 verkrijgbaar.

LEO DEUTSCH Zestien jaren in Siberië. Gedenkschriften uit de ballingschap van den bekenden Russischen revolutionair. Vertaald door J. F. Ankersmit. Geïllustreerd met 8 documenteele fotografieën en een portret van den schrijver. 3e druk. 411 blz. ing. f 1,50, geb. f 1,90.

LEO DEUTSCH. Viermaal Ontvlucht. Vertaald en van een voorbericht voorzien door

HENRIETTE VAN DER ME1J, 205 blz. ing. f 1,50, geb. f 1,90.

Dr. J. VAN LEEUWEN. Algemeene Geschiedenis. Deel I. Oude geschiedenis en

Middelgeschiedenis. 357 blz. geb. f 2,60. Uitvoerig prospectus op aanvraag.

PROF. ANTON MENGER. Nieuwe Zedeleer. Vertaald door W. H. VLIEGEN. Ing.

f 0,90, geb. f 1,25.

HENRIETTE ROLAND HOLST. Algemeene Werkstaking en Sociaal-Democratie. 180 blz. ing. f 1,25, geb. f 1,65.

HENRIETTE ROLAND HOLST. Opwaartsche Wegen. Verzen. 185 blz. ing. f 1,90, geb. f 2,90. Op Hollandsch Papier, geb. f 6,—.

BIJ UWEN BOEKVERKOOPER VERKRIJGBAAR.

Sluiten