Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgevers-Maatschappij »/„ H. A. Wakker & Co., Rotterdam

WILLEM STELLWAGEN. Individu. Tooneelspel in 4 bedrijven f 0,95, geb. f 1,40. P. L. TAK. Herdrukken nit De Kroniek. Verzameld door J. W. Albarda en H. E. van Gelder. Met een inleiding van F. M. Wibaut. Boekversiering van J. G. Veldheer. Met 2 portretten en illustraties. Prijs f 2,40, geb. f 2,90. Ter perse.

SIDNEY & BEATRICE WEBB. De Theorie en Praktijk van het Britsche Vakvereenigingswezen. Uit het Engelsch vertaald en van belangrijke aanteekeningen voorzien door HENRI POLAK. 'n twee deelen royaal 8° 844 blz. in één linnen band f 2,90. AUGUST DE WINNE. Door Arm Vlaanderen. Met 38 fraai uitgevoerde illustratiën. Bijschriften van ED. ANSEELE en K- BEERBLOCK. 368 blz. ing f 1,25, geb. f 1.65.

TWAALF KARIKATUURTEEKENINGEN IN KLEUREN.

ALBERT HAHN. Onder Zwart Regime. 12 Karikatuurteekeningen in kleuren. Luxe editie op karton f 2,50.

LIEDEREN.

Het Socialistisch Liederboek. 18 Socialistische liederen voor zang en pianobegeleiding. Bewerkt naar .Het Socialistisch Liederenboekje" van STELLA POLAK en HENRI POLAK. Formaat 33 X* 25 cM. Gecart. f 1,40.

Socialistische Liederenbundel. 52 der meest bekende strijd- en propaganda-liederen. 25 ex. f 1,25.

BROCHURES.

S. K. BAKKER, Predikant te Bolsward. Van het Droeve Bljjde Leven. 52 blz. Prijs f 0,25. S. K. BAKKER. De zedelijke beteekenis van het Socialisme. Prijs f 0,10.

KAREL BEERBLOCK. Uit het Leven der Fabriekswerkers. 70 blz. Prijs f 0,15. K. P. W. BESUIJEN. Vervroegde Winkelsluiting, f 0,10.

Dr. H. BLOCHER en M. BLUMBERG. De Russische Omwenteling en de Alcohol. Prijs f 0,10.

JOZEF DIETZGEN. Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Bewerkt door JOS. LOOPU1T. Prijs f 0,10.

FR1EDRICH ENGELS. De Ontwikkeling van het Socialisme van Utopie tot Wetenschap.

Vertaald door J. F. ANKERSMIT. Prijs f 0,25.

GAPON. Oproep aan het Russische volk, aan de arbeiders en aan de boeren, ten gunste van het Joodsche Volk. Vertaald door W. H. V. Prijs f 0,10.

F. v. d. GOES. De Arbeidskracht. Prijs f 0,60.

F. v. d. GOES. De organische Ontwikkeling der Maatschappij. Prijs f 0,60.

VICTOR GRIFFUELHES en A. KEUFER. Tweeërlei Taktiek in de Vakbeweging. Prijs f 0,10, LAURENCE GRONLUND. De Socialistische Maatschappij. Vertaald door F. W. N. HUGENHOLTZ. 175 blz. Prijs f 0,25, geb. f 0,65.

L. M. HERMANS en H. SPIEKMAN. Gemeente-Armen. 40 blz. Prijs f 0,25. J. JOOSSE. De Arbeiders en het Onderwjjs. Prijs f 0,10.

PAUL KAMPFFMEIJER. De veranderingen in de Theorie en Tactiek van de Sociaal-Democratie.

Uit het Duitsch. 80 blz. Prijs f 0,10.

K. KAUTSKY Vaderlandsliefde en Sociaal-Democratie. Vertaald door Dr. W. VAN

RAVESTEIJN Jr. Prijs f 0,10.

BIJ UWEN BOEKVERKOOPER VERKRIJGBAAR.

Sluiten