Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar gü! onnoozlen en verblinden, Wie een misbruikte naatn verleidt, Die Waar- en Vrijheid waant te vinden In 't spoor der ongerechtigheid!

Breekt los in 't eind van uit die banden, Waar filosoofsche dwingelanden Uw ziel in boeien aan den grond!

Bukt af den blinddoek van uw oogen ! Aanschouwt de waarheid in den hoogen! Aanbidt den God, die ze u verkondt!

Aanbidden, loven en gelooven,

Ziet daar den sleutel van 't Heelal! De Zon van kennis, die van boven Op den getrouwen stralen zal!

Ten spijt van dwaze Liberalen, Den dwang, de drogreén en het smalen, Waarmee zjj heerschen over de aard, Aanbidden, loven en gelooven,

En hun ontmenschte leus verdooven, Dit is een vrijheid, onzer waard.

Ik heb gezegd.

Sluiten