Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eenig ambacht waardoor in het levensonderhoud kan worden voorzien, te verminderen, als ook om de achterlijke psychische ontwikkeling zooveel vooruit te doen gaan, dat de neiging tot misdaad ophoudt of ten minste sterk verzwakt. Er gebeurt dan hetzelfde als wanneer men den scholier uit het straks gegeven voorbeeld in de daar bedoelde vakken extra privaatonderwijs laat geven.

Maar niet alleen tegen degenen, die zich reeds als misdadigers hebben doen kennen, heeft de strafvervolging de strekking op te treden; door vrees voor het door den misdadiger te ondervinden nadeel in het algemeen op te wekken, wil zij bovendien trachten hen , bij wie misdadige neigingen aanwezig zijn, maar nog niet tot uiting kwamen, er toe te brengen deze te bedwingen; verder kan zij nog door een dusdanig zelfbedwang in opvolgende geslachten tot gewoonte te doen worden, in dezen zin maatschappelijk opvoedend werken. Dat dit geschieden kan, daarvan biedt de geschiedenis van ons vaderlandsch strafrecht een zeer opmerkelijk voorbeeld aan. Ik bedoel het nog telkens opduikend volksgeloof, dat het ongeoorloofd zou wezen drenkelingen geheel en al uit het water te halen, waardoor nu dikwijls geene pogingen worden aangewend om de levensgeesten weder op te wekken , wat toch alleen bij eene spoedige behandeling nog kans op slagen aanbiedt. Dit volksgeloof neemt namelijk zijn oorsprong uit eene grafelijke ordonnantie, voor meer dan 500 jaren vastgesteld. Zelfmoord werd toen als misdaad beschouwd, waarop als straf o.a. gesteld was de verbeurdverklaring der bezittingen van den zelfmoordenaar. Hiervan werd echter door de autoriteiten aan wie dan de bezittingen te beurt vielen, misbruik gemaakt, door alle naar het scheen verdronken personen, die in een land als Holland niet zeldzaam waren, maar immer als zelfmoordenaars te beschouwen, en zich dan van het begeerde meester te maken. Daarom werd nu onder strafbedreiging verboden de lichamen van verdronken personen geheel en al uit het water te halen alvorens de bevoegde overheden ze hadden geschouwd, en zoo kon

2

Sluiten