Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Bladz.

Inleiding I

Aanleiding tot de uitgave 11

De oorzaken der onrust in de Hervormde Kerk ... 13

De gelijkstelling der Godsdiensten H

Het onderwijs 16

De Gereformeerde Kerk een deel der Staatsmachine

geworden 20

Handhaving van de Leer der Hervormde Kerk . . . 23

Lijdelijke berusting 27

De klagten , 29

Aard der klagten 3°

Voordragt der bezwaren 32

Stelsel van „Het Synode" en van het wereldlijk gezag . 33

De Classis van Amsterdam 35

Beginsel der Scheiding 37

De vervolging beoordeeld 37

De Afgescheidenen verdedigd 42

Geene inlegeringen 43

Vrije Godsdienstoefening 47

Regt op bescherming 52

Vervolging om der Godsdienst wille 54

De zaak der Afgescheidenen is van belang 55

De verzoekschriften • ... 56

Pligt van de Staten der Provinciën en van de Staten-

Generaal 57

Het Huis van Oranje en Koning Willem I 5&

Aanteekeningen van Groen 61

Aanteekeningen op Groen 65

Sluiten