Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In caj). 1—19 gaat liet (betrekkelijk gesproken) van aanschouwing tot geloof, of (nauwkeuriger uitgedrukt) van geloof met aanschouwing tot geloof zonder aanschouwing. Terwijl het in het overige gedeelte des hoeks juist omgekeerd gaat: Van geloof tot aanschouwing.

Ziedaar de twee hoofdlijnen, die ik in deze studie wensch te volgen, zonder inachtneming van de grenzen tusschen het prozaïsch en liet poëtisch gedeelte. Want afgezien van alle „litterair-historische" vragen, staat dit op grond van het getuigenis des Heiligen Geestes vast, dat het boek .Job canoniscl één geheel is, één lid van het organisme der Heilige Schrift. En wil iemand dit apriorisme noemen, — ik stel in zulk apriorisme mijne eere als Christen.

Sluiten