Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Deel : Van Aanschouwing tot Geloof.

Cup. 1—19.

Het is geen vlakke weg, dien Job te bewandelen heeft van geloof niet aanschouwing tot geloof zonder aanschouwing. Aan het begin van dien weg wordt hem stuk voor stuk zijn aardsche Qlbü ontnomen. En het is Satans bedoeling, dat nu dientengevolge de HÜD cn de zullen bezwijken. Want Satan heeft van de

heilsorde eene omgekeerde voorstelling; hij denkt zich de heerlijkmaking als den wortel der andere weldaden, terwijl ze er juist de vrucht van is. /« het om niet, dat Job God vreest ?

Nu gaat het pleit tusschen God en Satan aan, een pleit waarvan we tevoren weten, dat God het winnen zal. Maar toch loopt de weg van .lobs geestelijk feven in den aanvang naar beneden. Waar de aanschouwing hem wordt ontnomen, daar blijkt het allengs, hoezeer hij reeds op die aanschouwing steunde, en gaat het weldra de diepte in. Maar toch niet zoover als Satan had gewild. Wanneer aan Job alle steun in het zienlijke ontnomen is, dan zal het immer meer openbaar worden, hoe hij zich vasthoudt als ziende den Onzienlijke. Van uit de diepte gaat het weer de hoogte in. Van het diesseitige geheel en al losgemaakt zal Job

Sluiten