Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat ze op uw bevel regen en bliksem uitzenden en het stof der aarde doen aaneenkleven ?

Of zal Job zich misschien sterker gevoelen in de dierenwereld ? Zal hij voor de leeuwen roof jagen of de jonge raven verzorgen ? Kan hij de dracht der steengeiten berekenen ? Is hij het, die de woudezels in de wildernis heeft uitgezonden ? Of kan hij (een tegenovergesteld voorbeeld) den wilden os (Q"H> gewoonlijk DKH) temmen en voor zijnen ploeg spannen ? Wie is Hij, die naar zijne vrijmacht (Job heeft't noodig ook op Gods vrijmacht gewezen te worden. Dit tegen hetgeen door Friedrich Delitzsch wordt aangevoerd tot verwerping van de struisvogel-strophe) de struisvogel van verstand heeft ontbloot 1), terwijl Hij haar tegelijkertijd heeft begiftigd met eene snelheid, die door het vurigste ros niet wordt overtroffen ?

En dan volgt die wonderschoone beschrijving van het paard, het strijdbare ros, dat met vliegende manen ten oorlog gaat, dat voor zwaard en pijl niet wijkt, maar op het geluid der bazuin vroolijk den slag tegemoet snelt. Gelijk dat paard snel is op de aarde, zoo is de adelaar snel in de lucht. Zeg dan : o Job, is het naar uw bevel, dat de arend zich omhoog verheft, en dat hij zijn nest in de hoogte maakt ? Is het door uwe kracht, dat hij woont en vernacht in de steenrots, op de scherpte der steenrots en der verste plaats, vanwaar hij nederdaalt om voor zijne jongen voedsel te rooven op de slagvelden ?

Dat is Jhvh's eerste rede, het antwoord, dat Job van Hem begeerd heeft. Het is eene doorgaande prediking van de waarheid, dat de Allerhoogste, de Schepper en Onderhouder van alles wat bestaat, niet gehouden is

1) Dat cap. 39 : 13 in de Staten-vertaling (aldaar vers 16) veelszins verkeerd is overgezet, is voor ons onderwerp van geene beteekenis.

Sluiten