Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet beantwoorden aan «Ie definitie, die ons wetboek wel wil geven van misdadiger, noch blijken te vallen onder hetgeen men regelmatig rekent onder de onwetenschappelijke diagnose van krankzinnigheid. De term „Gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis der verstandelijke vermogens" waarvan onze wet zich bedient, is nu eenmaal niet voor de uitgebreide overgangsgebieden toepasselijk , welke het land des krankzinnigen van dat des misdadigers scheidt. Zonder erkenning van partiëele toerekenbaarheid, alsook van tijdelijk verminderde verantwoordelijkheid zal men het niet langer kunnen stellen.

Indien, alles te zamen genomen, de omstandigheden, aan deze akademie althans, niet ongunstig geacht kunnen worden voor Uwe verdere ontwikkeling als specialist, zoo komt mij toch voor, dat in twee opzichten, nog nagenoeg alles moet aangevangen worden. Eerstens doel ik op het concentreeren van het theoretische werkmateriaal, d. i. de vaklitteratuur, waarvan tot nu toe nog weinig of niets is gekomen. En toch ware het zoo eenvoudig, daar er in onze verspreide bibliotheken genoeg materiaal aanwezig is, door behoorlijke bekendmaking in één of meer bibliotheek-catalogi, van hetgeen wij bezitten, een krachtig hulpmiddel te maken tot de productie van volwaardigen wetenschappelijken arbeid Waarom tot nu toe het bestaan dezer overal elders met zooveel resultaat uitgegeven bibliotheek-catalogi een vrome wensch moest blijven, is mij niet duidelijk geworden. Toch kan het iederen ingewijde, durf ik zeggen, niet ontgaan, dat voornamelijk ook hier de schoen blijkt te wringen, wanneer men de oorzaken onderzoekt, waarom vele overigens in zich zelf grondige verdienstelijke onderzoekingen, op onzen bodem verricht, steriel blijven en niet hun weg vinden kunnen naar de

Sluiten