Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door-vervoer in verreweg de meeste gevallen is langzaam vervoer, zoodanig zelfs dat door een koopman die er prijs oj) stelt spoedig in het bezit van goederen te komen , meestal door-ver voer zal worden uitge3loten.

Het door-cognossement heeft zijn ontstaan aan geheel andere oorzaken te danken.

In vroeger tijd, toen de middelen van verkeer nog niet zoo enorm ontwikkeld waren als in de laatste 30 jaren, toen ook de binnenlandsche industrieën van verschillende landen nog niet de tegenwoordige hooge vlucht hadden bereikt, was de handel tusschen landen, door de zee van elkander gescheiden, in handen van huizen, gevestigd in de zeehavens. Wilde een koopman te Keulen eene partij reuzel of eene partij gedroogde appelen, harst, etc. koopen, hij kocht die goederen van de groote importeurs te Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Hamburg of Bremen.

Die importeurs betrokken hunne goederen uit de NoordAmerikaansche havenplaatsen van daar gevestigde exporteurs, gewoonlijk bij geheele of halve ladingen, welke exporteurs de goederen van binnenlandsche handelaren of producenten kochten.

Met het ontstaan van geregelde stoomvaart-verbindingen kwam tegelijk voor den kleineren koopman de faciliteit, dat hij, in plaats van aan den importeur een winst te betalen, bij kleinere hoeveelheden direct zijne goederen uit overzeesche havens kon betrekken. Toen nu de binnenlandsche industrieën, zoowel in Amerika als in Europa (om bij die twee werelddeelen te blijven), vooral die in Amerika, zich snel ontwikkelden, en de concurrentie, die zij elkander aandeden, steeds toenam, werden de groote industrieelen en handelaren gedwongen den directen weg naar de consumenten te zoeken.

Waar vroeger een fabrikaat uit Chicago, door de handen ging van den exporteur of commissionair te New-York, den importeur te Antwerpen of Rotterdam, veelal nog buitendien van een commissie-huis te Antwerpen of Rotterdam,

Sluiten