Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan kan liij natuurlijk zijne rechten tegenover die stoombootlijn doen gelden , maar de inlader, die aan de spoorwegmaatschappij goederen tot doorvervoer afgaf, heeft tegenover de stoombootlijn niet één recht; laatstgenoemde kent den inlader niet, heeft niets niet hem te maken , er bestaat geen overeenkomst tusschen hen. De spoorweg-matitschapp ij neemt eenvoudig op zich te zorgen dat de 100 kisten spek te Rotterdam komen. Hij teekent daarvoor een door-cognossement waaruit die verplichting blijkt, zonder dat de inlader zekerheid heeft hoe en binnen welken tijd het vervoer zal geschieden. Ik heb een door-cognossement voor mij en lees aan het hoofd daarvan :

„Lehigh & Wahash Despatch — Fast Freight Line. In „connection with other carriers 011 the route".

Volgt eene omschrijving van de goederen, de namen van inladers en geadresseerden, en de haven van overlading, in casu Philadeiphia, zelfs wordt de stoombootlijn genoemd die de goederen naar Rotterdam zal brengen.

Maar aanstonds treffen mij een paar van de bizondere bepalingen in dat door-cognossement, en wel de volgende:

1°. No carrier is bound to carry said property by any particular train or vcssel, or in time for any particular market, or otherwise than with as reasonable despatch as its general business will permit. Fvery carrier shall have the right, in case of necessity, to forward said property by any railroad or route between the point of shipment and the point to which the rate is given".

2°. No carrier shall be liable for delay, nor in any other respect than as warehousemen, while the said property awaits further convevance, and in case the whole or any part of the property specified herein be prevented by any cause from going from said port in the first steamer of the ocean line above stated, leaving after the arrival of sucli property at said port, the carrier hereunder, then in possession, is at liberty to forward said property

Sluiten