Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

by succeeding steamer of said line, or, if deemed necessary, by anv other steamer

en ten slotte de kenteekenende bepaling :

„and that all liabilitv of the Company hereunder termi„nates on due deliverv to connecting carrier."

Degeen die het doorvervoer op zich nam bindt zich niet aan bepaalde vervoermiddelen, ook niet aan tijd van het vervoer en verbindt ook niet de opvolgende vervoerders. Hij teekent dan ook het door-cognossement:

;On behalf of Carriers severally but not jointly."

Om bij de 100 kisten spek te blijven; de partij wordt van Kansas City naar Philadelphia per spoor vervoerd en wordt ingeladen in een boot van de Cosmopolitan Line naar Rotterdam. Door welke oorzaak dan ook neemt de boot slechts 08 kisten over; de andere twee zijn verloren gegaan, (komen misschien later te voorschijn) of gestolen, hoe dan ook, de reederij of de schipper geeft een gewoon cognossement voor 08 kisten aan den eersten vervoerder, de spoorweg-maatschappij .

Wat wordt nu de positie van den ontvanger te Rotterdam , van hem die een wissel betaalde tegen door-cognossement, luidende voor 100 kisten ?

Nadat het hem gelukt is uit te vinden, met welke boot zijne partij is aangekomen, vraagt hij uitlevering van 100 kisten spek, maar krijgt er slechts 98. Hij is voorzichtig geweest en heeft gezorgd voor gerechtelijke expertise (een onding, dat, plaats moet maken voor gewoon bewijs, de last van dab bewijs op den ontvanger rustende) en meent nu den schipper tot vergoeding van de waarde der 2 ontbrekende kisten te kunnen aanspreken. Daarin vergist hij zich echter; de schipper is door het „door-cognossement" tot niets verplicht, hij heeft aan den vorigen vervoerder cognossement afgegeven voor slechts 98 kisten en heeft met den houder van het door-cognossement voor de ontbrekende

Sluiten