Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandacht houdt gericht, is de langzame rijzing of daling van deelen der aardkorst, waaromtrent nog veel onzekerheid en verschil van gevoelen heerscht. Hieromtrent zullen nauwkeurigheidswaterpassingen, na verloop van tijd herhaald, gegevens kunnen verschaffen. Lallemand acht het noodig dat twee of drie maal in elke eeuw het geheele net, of toch minstens het net, dat de waterspiegels der verschillende zeeën met elkaar in verband brengt, opnieuw wordt gewaterpast.

Een bewegingsverschijnsel van periodieken aard, dat in hooge mate de aandacht der geodeten bezig houdt, is de verandering vau de geogralische breedte der punten van het aardoppervlak, welke daardoor wordt veroorzaakt, dat de draaiingsas der aarde geen volkomen onver'anderlijken stand heeft met betrekking tot dit hemellichaam zelf. Reeds Bessel heeft een verandering der geografische breedte vermoed uit de resultaten der bepalingen te Koningsbergen; werkelijk geconstateerd zijn zij het eerst aan de Pulkowa. Thans maakt de breedteverandering het onderwerp uit van een stelselmatig onderzoek; sedert 189ü worden op zes stations gelegen op het noordelijk halfrond langs de parallel van -f- 39° 8', te Mizusawa in Japan, Tschardui in Centiaal-Azië, Carloforte in Italië, Gaithersburg, Cincinnati en Ukiah in Noord-Amerika, en sinds 190t> op twee stations gelegen op het Zuidelijk halfrond, langs de parallel van —31u 55', te Bayswater in West-Australië en Oncativo in Argentinië, geregeld en volgens een vast programma breedtebepalingen uitgevoerd; ook nemen eenige sterrewachten. o. a. die te Leiden, aan het onderzoek deel.

Sluiten