Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwkeurigste van dien aard, die ooit zijn uitgevoerd; in het buitenland is het steeds met den meesten lof besproken.

In 1886 verleende de Regeerkig machtiging tot uitvoering der hoofddriehoeksmeting; de leiding hiervan werd opgedragen aan Dr. Ch. M. Schols: met de uitvoering der hoekmetingen kon 1888 worden begonnen; deze waren in 1904 voltooid.

Ook Schols heeft het einde van den arbeid niet mogen beleven; in 1897 overleed hij, maar de werkzaamheden werden geheel volgens de door hem aangegeven beginselen voortgezet en zijn naam is even onafscheidelijk verbonden aan de triangulatie als die van Cohen Stuart aan de nauwkeurigheids waterpassing; de nauwkeurigheid bij de driehoeksmeting bereikt, is slechts bij weinige andere geëvenaard, bij geene overtroffen.

Van de astronomische waarnemingen ten behoeve der graadmeting verricht, zijn in de eerste plaats te vermelden die, uitgevoerd aan de Sterrewacht te Leiden, welke ook aan liet driehoeksnet is verbonden; hierloe behooren de bepaling van het lengteverschil niet Greenwich in 1880, en van dat met Parijs in 1884.

Op het station Ubaghsberg, in Limburg een hoofdpunt van de lengtegraad meting langs de parallel op 52° breedte, die zich uitstrekt van Ierland tot den Oeral, en welk punt deel uitmaakt van het Nederlandsche, het Duitsche en het Belgische hoofddriehoeksnet, zijn in 1893 breedte- en aziniutbepalingen uitgevoerd en is het lengteverschil met Leiden bepaald, terwijl Duitsche waarnemers de lengteverschillen met Bonn en met Göttingen bepaalden.

Sluiten