Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overlijden; ook de naam van E. A. J. H. Modderman, dien bescheiden, ijverigen en kundigen werker, behoort met dank baarheid te worden genoemd.

Onder de geodetische werkzaamheden in onze koloniën uitgevoerd moet de Triangulatie van Java, aangevangen in 1863 en tot 1875 onder leiding van Dr. J. A. C. Oudemans, in de eerste plaats worden vermeld; op voorstel der Kon. Akadeinie van Wetenschappen werd zij dienstbaar gemaakt voor graadmeting. In 1881 waren de werkzaamheden geëindigd; op tal van punten zijn astronomische breedte- en azimutbepalingen uitgevoerd, waaruit de schietloodafwijkingen zijn afgeleid. De triangulatie van Sumatra, waaraan ik zelf gedurende de beste jaren van mijn leven verbonden mocht zijn, is uitsluitend ondernomen met een practisch doel: het leveren van een betrouw baren grondslag voor de topogralische kaarten; toch mag zij oojv wijzen op resultaten uit een zuiver wetenschappelijk oogpunt van belang, namelijk de reeds vermelde verschuiving van driehoekspunten ten gevolge van de aardbeving in Tapanoeli en de schietloodafwijkingen, afgeleid uit de astronomische breedte- en azimutbepalingen, die op enkele stations zijn uitgevoerd.

Op de vergadering der internationale graadmeting wordt steeds mededeeling gedaan van de in Nederland en de Oost-Indische bezittingen uitgevoerde werkzaamheden; aan de besprekingen nemen de Nederlandsche afgevaardigden ijverig deel, en met trots mogen wij er op wijzen, dat een lioogstbelangrijke plaats in het bestuur, die van bestendigen secretaris, sinds 1900 wordt vervuld door een Nederlander.

Sluiten