Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap, die zoo veelomvattend is, dat hare hoofdvakken zelfs niet bij een enkele faculteit kunnen worden ondergebracht, stelt hooge eischen aan hare beoefenaars en met zorg dient er voor te worden gewaakt, dat niet door overlading het evenwicht wordt verbroken. Daarom zal het mijn taak moeten zijn, niet om U te vormen tot geodeten, maar wel om U den weg te wijzen, waarlangs zonder te groote inspanning zooveel van de geodetische wetenschap kan worden vergaard, als noodig is voor den harmonischen bouw van het geheel Uwer kennis als wetenschappelijke geografen.

Ik heb gezegd.

Sluiten