Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Enorm succes! De Pastilles v. Dr. LAD1SLAUS JASINSKI, Vrouwenarts te Lemberg.

De doos ƒ 2.25. — Veroud. gev. ƒ 3.75 en ƒ 5.25 remb.

Vraagt! Tabletten „Marguerite." De doos ƒ1.75 remb.

Met Goud bekroond. Parijs 1900. Brussel 1898.

De onschadelijkheid wordt verzekerd door het Scheikundig Laboratorium JASINSKI & Co."

Het doel van deze kennisgeving is o. i. duidelijk genoeg; wij behoeven het niet nader uiteen te zetten. Nieuwsgierig intusschen naar de „onschadelijke" middelen, die de te Berlijn en Weenen gediplomeerde Dame aan hare lijderessen aanbeveelt, vonden wij een onderzoek van enkele dier middelen, waarvan ons eenige waren toegezonden, niet ongewenscht. De heer J. P. v. d. Marel te Amsterdam was zoo welwillend het onderzoek op zich te nemen en meldde ons het volgend resultaat:

„le. Pillen, in een kartonnen schuifdoosje. Elk uur 5 pillen in te nemen. Ruim 330 m.gr. per stuk, goed bereid. Als bestanddeelen gevonden:

Oleum sabinae (Olie van sevenboom), drop en zoethoutpoeder.

„2e. Koekjes, verpakt in een dun papiertje. Om de 2 uur 1 in te nemen; hielp het niet, dan om het uur.

Een koekje weegt pl.m. 3V2 gram; sommige waren uit elkaar gevallen; slecht gemengd. Als bestanddeelen werden aangetroffen: Citroenzuur, hydrochloras chinini, (zoutzure kinine) suiker en cacao.

„3e. Een fleschje met troebel vocht, 10 gram om het uur in te nemen. Het bevatte: Extractum hydrastis liquidum. (Vloeibaar hydrastis-extract) Tinctura acida aromatica (Zure aromatische tinctuur) en wijn.

„4e. Een doos poeder om uit te spuiten. Het poeder is boorzuur.

Wanneer wij, met bovenstaand rapport in handen, het slot der advertentie nog eens nalezen en daar zien: „De onschadelijkheid wordt verzekerd door het Scheikundig Laboratorium Jasinski & Co", dan durven wij gerust beweren, dat de eigenaars van dat laboratorium voor geen kleintje vervaard zijn. Want schadelijk — erg schadelijk zijn sommige der geneesmiddelen, waarvan het laboratorium de onschadelijkheid verzekert.

Sluiten